La Presalla

Esterri - La Colonia - Riu de Son - La Presalla - Carrerada - Esterri 
Itinerari circular per camis asfaltats 

Enllaç a web