Formatgeria Girola

Volem compartir amb vosaltres les quotidianitats del nostre ramat de cabres pirenaiques i l'elaboració de formatges que duem a terme. La nostra temporada va de finals de novembre a juny
Ens trobareu al c/del Castell de València dÀneu (Casa Metó)

Tel. +34 658 326 437

Enllaç a web