Processó dels Jueus


La setmana Santa d’Esterrid’Àneu ha recuperat la tradicional processó dels “jueus”. Es tracta de duesfiles d’armats romans, amb una vestimenta ben típica i inusual, dirigits pelcapità, que marca el ritme de la marxa. Els armats encapçalen les processons del Divendres Sant,el viacrucis al matí i l’enterrament a la nit. Enmig dels armats camina la Samaritana, amb uncàntir i darrera ells, Jesús, la Dolorosa i el sepulcre flanquejat per dosarmats dansaires, i finalment les tres Maries.
Els armats marquen el pas, ladurada i ritme de la processó.
La vestimenta, la ritualitat, laposada en escena, el marc... , tot el conjunt fa que aquesta festa religiosatingui un gran ressò i, cada any, són moltes les persones que arriben a Esterriper, situats al llarg dels carrers o acompanyant la processó, gaudir de lafesta i de l'espectacle visual.
Cada estació està marcadaamb una placa de ceràmica, encastada en les parets dels diferents carrers pelsquals camina la processó. Actualment en queden tres de les originals del segleXVIII.