Borda de Perosa - Prats de Clavera

Tipus: Nivell Fàcil

Borda de Perosa - Prats de Clavera - Estany de Clavera - Coll de la pala de Clavera

Tipus: Nivell Difícil

Borda de Perosa - Port d'Aulà

Tipus: Nivell Mitjà

Refugi del Fornet - Port de Salau

Tipus: Nivell Difícil

Bordes de Moredo - Estany d’Airoto

Tipus: Nivell Mitjà

Isil - Refugi i Estany d'Airoto

Tipus: Nivell Difícil

Bordes de Pina – Ribereta de Pilàs – Coll de la Cornella

Tipus: Nivell Difícil