Estaís

El poble té l'església parroquial de Sant Esteve, actualment sense rector propi, regida des de la parròquia de Sant Vicenç d'Esterri d'Àneu. En el poble hi ha també la capella particular de la Immaculada de Casa Mossèn Joan, una de les cases notables d'Estaís. A migdia del poble, a uns 400 metres al sud-est, hi ha les restes del Castellot d'Estaís i, a ponent del castellot, les de l'ermita de la Santa Creu, de la qual pràcticament només queda el topònim.

Prop de la Noguera Pallaresa hi ha el nucli de bordes conegut com les Bordes d'Estaís.

Segons Joan Coromines, Estaís és un dels molts topònims pirinencs d'origen basc. Hi ha com a primer component l'ètim basc esto (tanca, pleta), amb el sufix -ís també bascoide, presenta en d'altres topònims pirinencs, de significat incert. Per tant, el significat del poble és un derivat del concepte tanca o pleta. 

Enllaç a web