Berrós Jussà

Està situat a l'esquerra de la Noguera Pallaresa, a la dreta del Torrent de Berrós i a llevant del Pantà de la Torrassa. És a l'extrem sud-oriental del que fou municipi de Jou.

Berrós Jussà té l'església parroquial de Sant Jaume.

Segons Joan Coromines, Berrós és un dels molts topònims pirinencs d'origen basc. Està format per dos ètims: berro (esbarzer, tanca o lloc humit o llaurat de nou...) i untze (indret). Del primitiu Berrauntza es passa a Berrós. Indret d'esbarzers o indret humit podrien ser les interpretacions del nom d'aquest poble.

La segona part del topònim es deu al fet de ser el de més avall dels dos pobles del mateix nom (o dels dos nuclis del mateix poble). Jussà és un adjectiu català antic derivat de jus (sota) amb el significat d'inferior (en altitud). 

Enllaç a web