Burgo

Està situat prop i a l'esquerra del Riuet de Burgo, a la part més baixa de l'antic terme d'Unarre. És a prop, a llevant i una mica més enlairat respecte d'Escalarre, el poble més proper. És més lluny i a migdia de l'antic cap de municipi, Unarre.

El poble de Burgo té l'església parroquial de Sant Joan. També tenia, tot i que en queden poques restes, la Torre de Burgo.

Joan Coromines explica el topònim Burgo a partir de l'arrel iberobasca burkhi (bedoll). El bedoll és, efectivament, una espècie vegetal molt abundosa en aquestes valls. 

Enllaç a web