Cerbi

Està situat enlairat a la dreta del Riu d'Unarre, a la part més alta i septentrional del terme, a 1420 metres.

El poble de Cerbi té l'església parroquial de Sant Serni; a més, dins del poble hi ha també la capella de la Immaculada, actualment en ruïnes. Al terme de Cerbi, molt al nord, hi ha l'ermita de Sant Beado.

Joan Coromines estableix l'etimologia de Serbi -tal i com l'escriu l'insigne filòleg- a partir de les arrels basques açeari (guineu) i bide (camí). Camí de guineus seria, doncs, la interpretació del nom del poble de Cerbi o Serbi, tal i com encara es pot apreciar avui en dia, o més ben dit, per la nit... 

Enllaç a web