Sant Joan d'Isil

Època: S. XII

Es tracta d'un edifici de planta basilical de tres naus capçades a llevant per tres absis semicirculars d'estil llombard. La coberta de les naus és de fusta, mentre que la zona del presbiteri i la capçalera està resolta amb volta. El mur meridional és el més important i s'hi troba la portada amb tres arquivoltes de mig punt.

Per sobre, a la part central de la façana apareixen dues làpides encastades i esculpides, semblants a les de Sant Lliser d'Alós d'Isil.

A destacar també sota el ràfec de la coberta els relleus esculpits per sobre les arcuacions escacades i les mènsules. 

Enllaç a web