Vila Closa i Torre d'Escaló


Època: S.XI
 Vila queencara conserva l’estructura de vila closa, tancada per muralles amb un solcarrer central. En un extrem del poble hi ha un portal fortificat i unabestorre. A l’extrem del carrer principal hi ha l’altre portal mitjançant elqual s’accedia al molí i al safareig.
Des de l’interior dela Vila Closa es pot accedir a la Torre de guaita de planta circular, amb gairebé 7 m de diàmetre i 15m d’alçada.