Torre de guaita d'Espot

Època: s. XII

Antiga Torre de Guaita, situada a la dreta del riu Escrita. Semblant a la torred’Escaló, és una construcció romànica del s. XII, de planta circular i de 13,5m. d’alçada.

La porta d’accés està situada a 4 m. d’alçada.

Malgrat que el domini de la vall d'Espot està àmpliament documentat des del1066, la torre no és esmentada en cap document, possiblement pel fet que erauna torre de guaita depenent d'un castell, possiblement el de Llort.

És una torre de planta circular, amb un diàmetre exterior de 7,3 metres. Lapart baixa està atalussada, arribat al diàmetre exterior de 8,7 metres. Assoleixels 13,5 metres d'alçada, i la porta, com en la major part de torres medievals,és a 5,5 metres de la base, encarada a llevant, i dos metres més amunt hi hauna obertura acabada en arc de mig punt, com la mateixa porta anteriormentesmentada. Al voltant de la torre, a més, s'obren fins a 9 espitlleres, algunesforça grans. Es tracta, pel seu aparell i fàbrica, d'una construcció del segleXII o XIII