Castell de Llort

Època:S. XI-XII

El Castell de Llort és un castell medieval del terme municipal d'Espot.
Està situat a la dreta del Riu Escrita, al costat nord de l'antic poble deLlort. És també al nord del Collet del Terrissaire, en el lloc conegut comCamps de Llort, a la part alta i meridional del Bosc de Llort. Queda a prop i allevant del poble d'Estaís.

Les seves restes, escasses, però visibles, són en un rocós turó envoltat debosc. Era un castell gran, que ocupava un espai de més de 2.500 m². L'envoltavauna muralla, que en alguns trams aprofitava la roca natural, i era reforçadaamb torres, de les quals se'n conserva una força sencera. A l'extrem meridionalhi ha restes d'una construcció que podria correspondre a l'habitatge principaldel castell. Tot fa pensar en un castell feudal, amb tots ele elements que esdonaven en aquests castells que alhora eren residència dels seus senyors.

Amb el Castell d'Escaló com a centre, el de Llort, juntament amb la Torrassa,el Castellot d'Estaís, i els castells d'Escart, Berrós i Llavorre, constituïala línia defensiva d'accés meridional a la Vall d'Àneu