Esterri d'Àneu - La Guingueta d'À. - Esterri d'À.

Tipo: Nivel Fácil

Borén – Mare de Déu de les Neus – Àrreu – Borén

Tipo: Nivel Fácil

Plans de Nyiri - 4 estanys

Tipo: Nivel Medio

Clot Gran - Estanyera del Gerber - Estany de Gerber

Tipo: Nivel Fácil

Des de la Mata de València a la Vall de Cabanes

Tipo: Nivel Medio

Des del Pont de Feners a la Vall de Peguera (Estany Negre)

Tipo: Nivel Difícil

Esterri d'Àneu - Son - Jou - La Guingueta d'Àneu - Escalarre - Esterri d'A.

Tipo: Nivel Medio

Borda de Perosa - Port d'Aulà

Tipo: Nivel Medio

La Pressalla

Tipo: Nivel Fácil

Alos d´Isil-Montgarri-Beret-Alos d´Isil

Tipo: Nivel Medio

Borda de Perosa - Prats de Clavera

Tipo: Nivel Fácil

Estany de Sant Maurici – Coll de Monestero – Estany Negre – Refugi J.M.Blanc – Espot

Tipo: Nivel Difícil

Bordes de Pina – Ribereta de Pilàs – Coll de la Cornella

Tipo: Nivel Difícil

La Mollera

Tipo: Nivel Fácil

Borda de Perosa - Prats de Clavera - Estany de Clavera - Coll de la pala de Clavera

Tipo: Nivel Difícil

Cerbi - Sant Beado

Tipo: Nivel Fácil

Isil - Refugi i Estany d'Airoto

Tipo: Nivel Difícil

Des del Port de la Bonaigua a l’Estany de Muntanyó

Tipo: Nivel Medio

Refugi del Fornet - Port de Salau

Tipo: Nivel Difícil

Bordes de Moredo - Estany d’Airoto

Tipo: Nivel Medio

Esterri d'Àneu - Valencia d'Àneu - Sorpe - Boren - Isavarre - Esterri d'Àneu

Tipo: Nivel Medio