Festivities and Traditions

Esbaiola't

Pujada al Port de Salau

Procession of the "Jews"

Aplecs

DansÀneu

Falles

Carnival

Fira de Santa Teresa